Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Ochotnicze straże pożarne

 • ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W KRZYWCZY

  Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzywczy

  1. Prezes Zarządu - Mieczysław Klimko,
  2. Wiceprezes Zarządu - Wacław Pawłowski,
  3. Wiceprezes Zarządu - Grzegorz Bembenek,
  4. Komendant Gminny - Ryszard Mroczko,
  5. Sekretarz - Robert Sobol,
  6. Skarbnik - Marek Chomka,
  7. Członek Prezydium - Ireneusz Pytlowany,
  8. Członek Zarządu - Mariusz Mikita,
  9. Członek Zarządu - Andrzej Pawłowski,
  10. Członek Zarządu - Jan Plecień,
  11. Członek Zarządu - Wacław Tomaszewski,
  12. Członek Zarządu - Piotr Wanat,
  13. Członek Zarządu - Czesław Zaleski,
  14. Członek Zarządu - Wiesław Zatwardnicki.

   

  Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krzywczy

  1. Przewodniczący Komisji - Maciej Wanat,
  2. Sekretarz Komisji - Ryszard Mezgier,
  3. Członek Komisji - Stanisław Chrobak.

   

 • OSP BABICE

  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach

  1. Prezes Zarządu - Jan Plecień,
  2. Wiceprezes Zarządu, Naczelnik OSP - Ireneusz Pytlowany,
  3. Wiceprezes Zarządu - Janusz Mroczko,
  4. Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Piekarz,
  5. Sekretarz - Mariusz Plecień,
  6. Skarbnik - Łukasz Banaś,
  7. Członek  - Mateusz Grodecki.

   

  Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej

  1. Przewodniczący Komisji - Dominik Plecień,
  2. Członek Komisji - Sławomir Piekarz,
  3. Członek Komisji - Marek Bandyk

   

 • OSP BACHÓW

  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowie

  1. Prezes Zarządu - Andrzej Pawłowski,
  2. Wiceprezes Zarządu, Naczelnik OSP - Czesław Zaleski,
  3. Wiceprezes Zarządu - Bogusław Jakielaszek,
  4. Wiceprezes Zarządu - Roman Sapa ,
  5. Sekretarz - Arkadiusz Wasyliszyn,
  6. Skarbnik - Dariusz Gonet.

   

  Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej

  1. Przewodniczący Komisji - Paweł Pawłowski,
  2. Członek Komisji - Krzysztof Martyn,
  3. Członek Komisji - Witold Zdybel.

   

 • OSP KRZYWCZA

  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywczy

  1. Prezes Zarządu - Piotr Wanat,
  2. Wiceprezes Zarządu, Naczelnik OSP - Marek Chomka,
  3. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Bukowski,
  4. Wiceprezes Zarządu - Adam Sosnowski,
  5. Sekretarz, Kronikarz - Piotr Haszczyn,
  6. Skarbnik - Adam Krzywiński,
  7. Członek - Robert Sobol.

   

  Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej

  1. Przewodniczący Komisji - Piotr Iwasieczko,
  2. Sekretarz Komisji - Marcin Kurasz,
  3. Członek Komisji - Damiana Składan.

   

 • OSP RECZPOL

  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczpolu

  1. Prezes Zarządu - Mariusz Mikita,
  2. Wiceprezes Zarządu, Naczelnik OSP - Wiesław Zatwardnicki,
  3. Wiceprezes Zarządu - Małgorzata Naurecka,
  4. Wiceprezes Zarządu - Piotr Mikita,
  5. Zastępca Naczelnika OSP - Maciej Wanat,
  6. Sekretarz - Mirosław Iwasieczko,
  7. Skarbnik - Piotr Zatwardnicki.

   

  Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej

  1. Przewodniczący Komisji - Krzystof Bajda,
  2. Członek Komisji - Grzegorz Bednarczyk,
  3. Członek Komisji - Agnieszka Mikita.
 • OSP RUSZELCZYCE

  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszelczycach

  1. Prezes Zarządu - Tomasz Grzegorzak,
  2. Wiceprezes Zarządu, Naczelnik OSP - Grzegorz Pawłowski,
  3. Wiceprezes Zarządu - Mieczysław Klimko,
  4. Wiceprezes Zarządu -  Dariusz Wiśniowski,
  5. Sekretarz - Krzysztof Tenus,
  6. Skarbnik - Ryszard Kurasz,
  7. Gospodarz - Zbigniew Tymczyk,
  8. Członek - Kamil Kroczek,
  9. Członek - Krzysztof Kurasz.

   

  Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej

  1. Przewodniczący Komisji - Ryszard Mroczko,
  2. Członek Komisji - Wacław Pawłowski,
  3. Członek Komisji - Maciej Staruch.
 • OSP SKOPÓW

  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopowie

  1. Prezes Zarządu - Grzegorz Bembenek,
  2. Wiceprezes Zarządu, Naczelnik OSP - Ryszard Mezgier,
  3. Wiceprezes Zarządu - Rafał Bembenek,
  4. Wiceprezes Zarządu - Franciszek Dudycz,
  5. Zastępca Naczelnika OSP - Zdzisław Lach,
  6. Sekretarz - Ewa Bembenek,
  7. Skarbnik - Marek Kurasz.

   

  Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej

  1. Przewodniczący Komisji - Edward Sęk,
  2. Członek Komisji - Łukasz Sosa,
  3. Członek Komisji - Mieczysław Lach.

   

 • OSP ŚREDNIA

  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Średniej

  1. Prezes Zarządu - Andrzej Łuc,
  2. Wiceprezes Zarządu, Naczelnik OSP - Mirosław Grochoła,
  3. Wiceprezes Zarządu - Wacław Tomaszewski,
  4. Wiceprezes Zarządu - Artur Chrobak,
  5. Zastępca Naczelnika OSP - Artur Chrobak,
  6. Sekretarz - Jarosław Przepaśniak,
  7. Skarbnik - Eugeniusz Łuc.

   

  Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej

  1. Przewodniczący Komisji - Marian Świgoń,
  2. Członek Komisji - Stanisław Chrobak,
  3. Członek Komisji - Grzegorz Chrobak.