Gminny Dzień Seniora z Babic, Bachowa i Skopowa
18 października 2019

17 października w Świetlicy Wiejskiej w Babicach zorganizowany został przez Urząd Gminy Krzywcza Gminny Dzień Seniora dla mieszkańców Babic, Bachowa i Skopowa. Modlitwą w intencji seniorów spotkanie rozpoczął proboszcz Parafii Babice ks. Marek Rybka. Następnie oficjalnie uroczystości rozpoczął Wójt Gminy Krzywcza – p. Wacław Pawłowski.

Porad eksperckich udzielili przedstawiciele instytucji: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przemyślu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu, Komisariatu Policji w Dubiecku oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy.

Program artystyczny dla seniorów przygotowali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach oraz Chór Gloria z Babic.

Spotkanie zakończyło się wspólną integracyjną biesiadą.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00