Rozpoczynamy w ramach wspólnego przedsięwzięcia ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl kolejny etap zagospodarowania zespołu parkowo dworskiego w Babicach
9 maja 2023

Pierwszy etap polegający na renowacji dworku został zrealizowany w okresie od 17 maja 2011 r. do 31 października 2015 r. w ramach projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”. Wydatki kwalifikowalne zostały dofinansowane środkami EFRR w wysokości 50%.

Po wielu staraniach kolejny etap pod nazwą: „Zagospodarowanie zespołu dworsko parkowego w Babicach, jako lokalnego centrum turystyki kulturowej” otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,  Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 075 580 zł. Po stronie Gminy Krzywcza wkład własny wynosi 230 620 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną prace:

W budynku dworskim

  • wykonanie wentylacji mechanicznej,
  • remont posadzek w łazienkach (zamiana na podłogi pływające),
  • wykonanie odwodnieni i drenażu,
  • prace remontowe dachu (uszczelnienie pokrycia)

W otoczeniu budynku i w parku

  • budowa zbiornika retencyjnego wraz z instalacją doprowadzającą wodę deszczową,
  • budowa bramy wjazdowej w wyglądzie historycznym,
  • wykonanie ogrodzenia,
  • remont podjazdów, parkingu oraz ścieżek pieszych prowadzących do części frontowej budynku,
  • wykonanie stałej ekspozycji ukazującej potencjał historyczny, poznawczy i przyrodniczy Doliny Sanu.

Mamy nadzieję, że wykonane prace, spełniające między innymi wymogi ppoż, pozwolą na udostępnienie obiektu do użytku szerszej społeczności.

Zadanie nr 7
Zadanie nr 7
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00