Inwestycje

Gmina Krzywcza otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwa wnioski złożone przez Gminę Krzywcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymały dofinansowanie, w tym: Prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywczy, kwota wnioskowanych...

21 lipca 2023

Informacja o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu przez wieś w Ruszelczycach

Urząd Gminy Krzywcza informuje że, w związku z przystąpieniem do przebudowy drogi nr 116218R (droga przez wieś) w miejscowości Ruszelczyce, w dniu 19.05.2023 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywać do zakończenie prac...

18 maja 2023

Rozpoczynamy w ramach wspólnego przedsięwzięcia ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl kolejny etap zagospodarowania zespołu parkowo dworskiego w Babicach

Pierwszy etap polegający na renowacji dworku został zrealizowany w okresie od 17 maja 2011 r. do 31 października 2015 r. w ramach projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”. Wydatki...

9 maja 2023

Podpisanie umowy na „Przebudowę, rozbudowę trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza”

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Firmą Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107A 37-755 Krzywcza na  „Przebudowę, rozbudowę trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza” Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski...

9 maja 2023

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice i Skopów”

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2021 r. Wójt Gminy Krzywcza podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykonania III etapu Budowy sieci kanalizacyjnej w...

5 lipca 2021

Projekt pn.: „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. do dofinansowania ze środków...

29 października 2019

Kolejny etap realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Babicach

            Gmina Krzywcza przygotowuje wniosek aplikacyjny do Zarządu Województwa Podkarpackiego  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”,  poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną...

9 września 2019

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00