Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca (eBOM) dostępne jest pod adresem: ebom.krzywcza.pl
30 marca 2023
Logotyp Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
Obrazek przedstawia od lewej logotyp flagi niebieskiej z trzema gwiazdeczkami pośrodku w kolorach białym, żółtym i czerwonym z napisem "Fundusze Europejskie Polska cyfrowa", logotyp flaga biało-czerwona z napisem Rzeczpospolita Polska, logotyp mapa polski w kolorze niebieskim z napisem Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz 
logotyp flaga Unii Europejskiej niebieska a pośrodku żółte gwiazdeczki tworzące okrąg z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poniżej wszystkich logotypów napis Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
Obrazek z tekstem:
"ebom elektroniczne biuro obsługi mieszkańca"

Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca (eBOM) dostępne jest pod adresem: ebom.krzywcza.pl.

Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca pozwala uruchamiać wiele przydatnych usług i serwisów, w tym m. in.: gminny portal podatkowy eNależności,Aby w pełni skorzystać z oferty usług elektronicznych, należy zalogować się do systemu za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Jednym z systemów identyfikacji elektronicznej jest Profil Zaufany, za pomocą którego odbywa się potwierdzenie tożsamości użytkownika. Jeśli nie masz jeszcze Profilu Zaufanego dowiedz się jak go uzyskać: https://pz.gov.pl/pz/index.

Aplikacja eBOM pozwala na wgląd w swoje zobowiązania oraz dane będące podstawą naliczeń podatków i opłat, w tym:

  • bieżący stan zobowiązań podatkowych,
  • bieżący stan wpłat za śmieci,
  • bieżący stan wpłat za ścieki,
  • terminy spłat zobowiązań,
  • harmonogram wywozu odpadów,
  • archiwalne naliczenia podatków i opłat za śmieci,
  • dokonywanie płatności za swoje zobowiązania.

Aplikacja dostępna jest przez przeglądarkę internetową oraz jako aplikacja mobilna. Oprócz wglądu do zobowiązań oraz uregulowania płatności w aplikacji, dostępne są również strony: aktualności gminnych, dostępnych usług i serwisów, informacji turystycznych o ciekawych miejscach wartych odwiedzenia oraz placówkach użyteczności publicznej. Strona aktualności oraz ważnych miejsc w gminie jest dostępna również dla użytkowników niezalogowanych, dlatego może być przydatna również dla osób czasowo przebywających a terenie Gminy Krzywcza.

Strona internetowa
Aby uzyskać dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową należy wejść na stronę ebom.krzywcza.pl. Pierwsze logowanie wymaga zaakceptowania regulaminu i potwierdzenia tożsamości profilem zaufanym.

Aplikacja mobilna
Aplikację eGmina BOM można zainstalować poprzez sklep Play lub AppStore.

Obrazek z napisem eGmina BOM BUK Softres sp. z o.o.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00