Podsumowanie realizacji grantu „Wirtualne okno na świat mieszkańców Gminy Krzywcza”
9 września 2019

Gmina Krzywcza realizowała grant „Wirtualne okno na świat mieszkańców Gminy Krzywcza” w ramach projektu „W sieci bez barier” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Grant ten był realizowany od marca do sierpnia 2019 roku. Był on skierowany do mieszkańców Gminy Krzywcza. W ramach grantu 36 osób poszerzyło swoje kwalifikacje informatyczne w ramach trzech modułów szkoleniowych:

– Rodzic w Internecie,

– Moje finanse i transakcje w sieci,

– Działam w sieciach społecznościowych.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00