Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub...

31 sierpnia 2022

Przypomnienie w sprawie składania deklaracji o posiadanym źródle ciepła i spalania paliw

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację o posiadanym źródle ciepła i spalania paliw w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić należy posiadać...

13 czerwca 2022

1 lipca 2021r. rusza proces składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków w ramach projektu zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (zone).

Krzywcza 28.06.2021 r. Urząd Gminy Krzywcza zawiadamia, że od lipca rusza centralna ewidencja emisyjności budynków w ramach projektu zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (zone). W ramach projektu zone tworzona jest ceeb, której głównym celem jest...

9 lipca 2021

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00