Podpisanie umowy na „Przebudowę, rozbudowę trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza”
9 maja 2023

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Firmą Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107A 37-755 Krzywcza na  „Przebudowę, rozbudowę trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza” Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji wynosi 10 397 103 zł, wkład własny Gminy Krzywcza 2 322 103 zł.

Inwestycja obejmuje:

  • rozbudowę drogi gminnej nr 1 16218 R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673,
  • przebudowę drogi gminnej nr 1 16204 R w miejscowości Skopów w km od 0+000 do 1+936,
  • przebudowę drogi gminnej nr 1 16234 R w miejscowości Wola Krzywiecka w km od 0+000  do 1+647.

Prace budowlane polegać będą w szczególności na: wzmocnieniu podbudowy, położeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę zjazdów indywidualnych, przebudowę istniejących przepustów, ułożeniu poboczy, montażu barier ochronnych, odmuleniu rowów, umocnienie dna i skarp rowów betonowymi płytami ażurowymi i korytami typu kolejowego.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.04.2023 r. podpisano z Firmą COLAS POLSKA SP. Z O.O., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie umowę na „Przebudowę drogi gminnej nr 116218R od km 0+000 – 1+255 w miejscowości Ruszelczyce”. Kwota realizacji zadania wynosi 2 369 698 zł. Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50%. Pozostała część w wysokości 1 184 849 zł pochodzić będzie z środków Gminy Krzywcza.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00