Gmina Krzywcza otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
21 lipca 2023

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwa wnioski złożone przez Gminę Krzywcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymały dofinansowanie, w tym:

  1. Prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywczy, kwota wnioskowanych środków 900 000,00 zł,
  2. Prace remontowo – konserwatorskie ogrodzenia w Zespole kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babcach, kwota wnioskowanych środków: 200 000,00 zł.

Jednocześnie informujemy, Gmina Krzywcza złożyła cztery wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące inwestycje:

  1. Wykonanie robót budowlanych w cerkwi greko-katolickiej pw. Narodzenia Marii Bogurodzicy w Krzywczy , kwota wnioskowanych środków: 1 470 000,00 zł,
  2. Remont domu nr 86 z końca XIX wieku w Krzywczy, kwota wnioskowanych środków: 980 000,00 zł,
  3. Prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywczy, kwota wnioskowanych środków 900 000,00 zł,
  4. Prace remontowo – konserwatorskie ogrodzenia w Zespole kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babcach, kwota wnioskowanych środków: 200 000,00 zł.

Jest to program kierowany do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00