Dostępność

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Do Urzędu Gminy można złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej, zwany dalej żądaniem. Każda osoba może: Poinformować o braku dostępności, Złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej, Złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności. Żądanie zawiera: Dane...

5 października 2021

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W zakresie dostępności Urzędu Gminy w Krzywczy, interesanci mogą: Poinformować urząd o braku dostępności, Złożyć wniosek o zapewnienie dostępności, Złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności. Informacja o braku dostępności. Każda osoba może poinformować urząd o...

5 października 2021

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00