Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Kontakt

Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza

Centrala

tel. 16 671 14 86, 16 671 14 84, 16 671 13 95 - przekierowany do Biura Obsługi Mieszkańca (wewn. 32),
tel. 16 672 74 30 - przekierowany do Sekretarz Gminy (wewn. 27) i Biuro Rady Gminy (wewn. 35),

fax. 16 733 22 02


Ponadto istnieje możliwość połączenia telefonicznego z pracownikami Urzędu Gminy poprzez wybranie tonowo numeru wewnętrznego dzwoniąc (podczas automatycznej przedmowy) na numery:

tel. 16 672 74 30 lub 16 671 13 95:

wewn. 32 - Biuro Obsługi Mieszkańca,
wewn. 44 - FAX,
wewn. 22 - Wójt Gminy,
wewn. 28 - Zastępca Wójta,
wewn. 42 - Kierownik Gospodarki Komunalnej,
wewn. 27 - Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego
wewn. 35 - Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy oraz Informatyzacji Urządu Gminy Krzywcza,
wewn. 26 - Stanowisko ds. Informacji niejawnych i Gminnego Centrum Reagowania,
                   spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz
spraw Ochrony przeciwpożarowej,
wewn. 21
- Stanowisko ds. Kadr, Spraw Socjalnych i BHP,
wewn. 34 - Stanowisko ds. Obsługi administracyjno-biurowej szkół,
wewn. 24 - Stanowisko ds. kultury, promocji, turystyki i sportu,
wewn. 33 - Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Księgowości i Finansów,
wewn. 20 - Stanowisko ds. Księgowości budżetowej,
wewn. 37 - Stanowisko ds. Księgowości pozabudżetowej
,
wewn. 38
- Stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych oraz płac i umów,
wewn. 31 - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska,
                   Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
                   i leśnictwa,
wewn. 29 - Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, inwestycji, komunikacji
                   i drogownictwa,
wewn. 23 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

wewn. 43 - GOPS - Świadczenia rodzinne.

Autor:Mietek