Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2018-01-19 15:14

  Wyjaśnienie

  Wyjaśnienie

   

          W związku z komentarzami dotyczącymi informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej w dniu 08.01.2018 r., dotyczącej zmian cen odbioru odpadów komunalnych w Gminie Krzywcza, oświadczam, że:

          Użyty w komunikacie zwrot: „...Niestety, w obecnym przetargu nie mogła wziąć udziału, obsługująca nas dotychczas firma, ze względu na decyzję Rady Miasta Przemyśla...” zdecydowanie nie był z naszej strony oskarżeniem w kierunku Rady Miasta Przemyśla. Mieliśmy dokładną wiedzę na temat powodów braku możliwości uczestnictwa PGK Przemyśl w przetargu na odbiór odpadów w naszej gminie i informację na ten temat, w możliwie najkrótszej formie przekazaliśmy mieszkańcom, być może, przy zastosowaniu niezbyt fortunnego skrótu myślowego.

          Posądzanie nas o zrzucanie winy za podwyżkę cen odbioru odpadów w gminie na Radę Miasta Przemyśla jest daleko idącą nadinterpretacją, tym bardziej, że w naszej informacji, akapit niżej, faktycznie wyjaśniamy wszystkie powody podwyżki opłat: „Tak znaczny wzrost opłat jest przede wszystkim konsekwencją podwyżek składników wpływających na koszt odbioru, odzysku i recyklingu odpadów...” itd.

   
   

  Wójt Gminy Krzywcza

   

  Wacław Pawłowski

   
 • 2018-01-18 12:46

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 SILNY WIATR-2 STOPIEŃ

  W załączniku podajemy do wiadomości "Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 SILNY WIATR-2 STOPIEŃ"

   
 • 2018-01-18 12:02

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 SILNY WIATR-1 STOPIEŃ

  W załączniku podajemy do wiadomości "Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 SILNY WIATR-1 STOPIEŃ"

   
 • 2018-01-16 14:00

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 MARZNĄCE OPADY - 1 STOPIEŃ

  W załączniku podajemy do wiadomości "Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 MARZNĄCE OPADY - 1 STOPIEŃ"

   
 • 2018-01-16 09:19

  Zapraszamy!

   
 • 2018-01-11 14:28

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 MARZNĄCE OPADY - 1 STOPIEŃ

  W załaczniku podajmy do wiadomości  "Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 MARZNĄCE OPADY - 1 STOPIEŃ"

   
 • 2018-01-10 08:46

  Inormacja o zbliżającej się rekrutacji do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego

   
 • 2018-01-08 12:21

  Informacja o opłatach za odbiór odpadów komunalnych

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, z dniem 01.02.2018 r. ulega znacznej podwyżce opłata za odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie. Dotychczas byliśmy w lepszej sytuacji niż sąsiednie gminy (mieliśmy najniższe opłaty za odbiór odpadów w regionie) ze względu na długoterminowe umowy zawarte na wyjątkowo korzystnych warunkach wg obowiązujących wówczas przepisów, z Przemyską Gospodarką Komunalną. Niestety, w obecnym przetargu nie mogła wziąć udziału, obsługująca nas dotychczas firma, ze względu na decyzję Rady Miasta Przemyśla.
  Tak znaczny wzrost opłat jest przede wszystkim konsekwencją podwyżek składników wpływających na koszt odbioru, odzysku i recyklingu odpadów (od 25%, w niektórych przypadkach nawet do 500%), w tym wchodzącego w życie od stycznia 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (za składowanie odpadów po procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania, z obecnych 24,15 zł za tonę do 140 zł, w kolejnych latach stawka ta ma dalej wzrastać do 170 zł w 2019 roku i 270 złotych w 2020 roku). Władze Gminy Krzywcza próbowały zminimalizować koszty gospodarki odpadami, unieważniając I przetarg na odbiór odpadów, lecz przy zbyt małej konkurencji na rynku odbioru odpadów, kwota, która została zaproponowana w II przetargu jest niewiele niższa niż w I przetargu i wynosi 563 513 zł, przy obowiązującej dotychczas 191 808 zł (wzrost  o 194%). Obecnie odbiór odpadów obsługiwać będzie konsorcjum firm EKOLINE Orły i EMPOL Młyny.
  Całkowite koszty gospodarki odpadami w gminie są znacznie wyższe, dodatkowo o utrzymanie administracji, organizowanie punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych, koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz inne. Z założenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami w gminie powinien być samowystarczalny finansowo. Ogranicza to prawne możliwości partycypowania gminy w kosztach gospodarki odpadami. Wyliczone przez nas stawki wysokością nie odbiegają od obowiązujących w sąsiednich gminach.
  Rada Gminy Krzywcza, podejmując w dniu 05 stycznia 2018 r. uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, działając w ramach obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zadecydowała o minimalizacji wyliczanej stawki miesięcznej, przez przejęcie przez gminę wszelkich możliwych, dopuszczonych Ustawą obciążeń, związanych z gospodarką odpadami.  Nowe stawki obowiązujące od 01 lutego 2018 r. wynoszą:

  Gospodarstwa domowe: 

  • 10,50 zł od osoby/miesiąc za odpady segregowane,
  • 21,00 zł od osoby/miesiąc za odpady niesegregowane.

    
  Obiekty niezamieszkałe:

  • 29,70 zł pojemnik 120 l za odpady segregowane,
  • 59,40 zł pojemnik 240 l za odpady segregowane,
  • 216,00 zł pojemnik 1100 l za odpady segregowane,

    

  • 40,50 zł pojemnik 120 l za odpady niesegregowane,
  • 81,00 zł pojemnik 240 l za odpady niesegregowane,
  • 257,00 zł pojemnik 1100 l za odpady niesegregowane.

  Wójt Gminy

  Wacław Pawłowski

   
 • 2018-01-05 09:02

  Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Krzywcza

  Urząd Gminy Krzywcza zawiadamia, iż 13.01.2018 r. (tj. sobota) nastąpi odbiór odpadów komunalnych (za wyjątkiem gabarytów i sprzętu RTV) ze wszystkich miejscowości na terenie Gminy Krzywcza.
  W najbliższym czasie opublikujemy harmonogram odpadów komunalnych  na rok 2018.

   
 • 2018-01-02 13:25

  Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach "Pożyteczne ferie"

  Urząd Gminy Krzywcza zamierza zorganizować podczas tegorocznych ferii zimowych cykl zajęć „Pożyteczne ferie” dla dzieci z terenu Gminy Krzywcza w dniach 29.01.2018 r. - 02.02.2018 r. (tj. od poniedziałku do piątku).
  Zajęcia te zostaną zorganizowane w Babicach (Świetlica Wiejska Babice). W poszczególnych świetlicach na terenie Gminy Krzywcza zajęcia feryjne nie będą organizowane. Organizatorzy zajęć zapewniają bezpłatny dowóz dzieci z poszczególnych wsi do miejsca realizacji zajęć feryjnych, tj. do Babic. Zapewniamy także opiekuna, który będzie towarzyszył dzieciom.
  W programie zajęć planujemy:
  - spotkania z interesującymi ludźmi (przyrodnikami, strażakami, policjantami, rękodzielnikami itp.),
  - wspólny bal karnawałowy (wstępnie planowany na dzień 31.01.2018 r.),
  - zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne,
  - gry i zabawy integracyjne,
  -  na zakończenie zajęć wspólny wyjazd do kina (wyjazd ten zostanie częściowo także sfinansowany przez organizatorów; wstępnie planowany termin wyjazdu 1 lub 2 luty 2018 r.),
  Oferta skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Młodsze dzieci mogą także uczestniczyć w zajęciach, jednakże pod opieką rodziców lub innych opiekunów (indywidualnie wskazanych przez rodziców).
  W zależności od zainteresowania zajęcia odbywać będą się w jednej lub dwóch grupach. Trwać będą one 3-4 godziny dziennie.
  Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawicieli organizatorów: p. Agata Wiśniowska (tel. 16 671 4 86 w.24) lub u p. Marzeny Seńczyszyn (tel. 16 671 12 11).
  Wszystkich rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w powyżej opisanych zajęciach prosimy o wypełnienie deklaracji udziału dziecka w zajęciach „Pożyteczne ferie” w terminie do 10 stycznia br. i przekazanie tychże deklaracji do dyrektorów szkół za pośrednictwem nauczycieli, wychowawców.
  Po zweryfikowaniu ilości uczestników zajęć „Pożyteczne ferie” zainteresowanym rodzicom przekazane zostaną szczegółowe informacje dotyczące zajęć (tj. godziny odjazdów i przyjazdów przewoźnika do poszczególnych wsi, konkretne godziny zajęć, plan zajęć).

   
Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 Następna »