Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2013-07-05 11:53

  WSTĘPNE INFORMACJE WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

  WSTĘPNE INFORMACJE
  WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

   

          Wójt Gminy Krzywcza, informuje o możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników dla: uczniów klas I-III, V szkoły podstawowej oraz klas II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum). Ponadto z programu będą mogli skorzystać uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

   

  Szczegółowe informacje opublikowane są niżej pod linkiem "zobacz więcej >>"

   
 • 2013-05-09 08:20

  Natura i gospodarka – podstawy dialogu

  Natura i gospodarka – podstawy dialogu

   

  Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!

   

  Czym są Partnerstwa Naturowe? To forma współpracy między przedsiębiorcami, IOB (instytucjami otoczenia biznesu, np. agencjami rozwoju regionalnego, izbami gospodarczymi, centrami wspierania przedsiębiorczości) i jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerstwa Naturowe stanowią forum wymiany doświadczeń między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, są one również dobrym sposobem na zainicjowanie dialogu między administracją publiczną i biznesem, której celem będzie rozwój przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000.

  Partnerstwa Naturowe zostały utworzone w różnych regionach Polski i skupiają się wokół określonego obszaru Natura 2000, wybranego rodzaju działalności gospodarczej, branży, oraz zasięgu oddziaływania Partnerstwa.

  Każde z powołanych Partnerstw ma swojego Lidera – instytucję otoczenia biznesu. W ramach Partnerstw odbywają się m.in. spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, których celem jest przedstawienie informacji dotyczących możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 lub w jej sąsiedztwie oraz zainicjowanie współpracy przedsiębiorców.

  W ramach działań związanych z rozwojem Partnerstw Naturowych została również stworzona ankieta dla przedsiębiorców. Jej celem jest wstępne określenia profilu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 w Polsce. Ankieta posłuży również do poznania i zebrania najważniejszych potrzeb przedsiębiorców związanych z tą tematyką. Ankietę można wypełnić za pomocą strony internetowej:   http://dialog.gdos.gov.pl/ankieta1.

  Partnerstwa Naturowe zostały zainicjowane w ramach projektu realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na Platformie Dialogu pod adresem: http://dialog.gdos.gov.pl.

   
 • 2013-02-07 14:48

  Ogłoszenie o przetargu na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu..."

  Ogłoszono przetarg na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót".

  Numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 47364 - 2013;
  data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 04.02.2013 r.

  SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL >>> TUTAJ

   
 • 2013-01-15 14:51

  Nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Krzywcza

  Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Krzywcza

            W związku z ogłoszonym w dniu 27.12.2012 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, konkursowym naborem wniosków w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Wójt Gminy Krzywcza informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o zwrot do 85% kosztów poniesionych na realizację zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest! 
   

  Szczegóły "TUTAJ" 

   
 • 2012-12-05 11:42

  O cyfryzacji na Podkarpaciu

   
 • 2011-12-14 23:04

  PROJEKT - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWCZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012 - 2014

  PROJEKT
  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWCZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012 - 2014

   

           Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w latach 2012 - 2014.

  Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych.

  Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 27 grudnia br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Krzywcza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretarz@ugkrzywcza.pl. Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 28.12.2011 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Krzywcza.

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37