Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Zapraszamy dzieci w wieku szkoły podstawowej na kurs tańca regionalnego!

Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń”
Wójt Gminy Krzywcza
zapraszają
dzieci z terenu Gminy Krzywcza uczniów szkół podstawowych
na
Kurs Tańca Regionalnego.Zajęcia prowadzone będą w Świetlicy w Ruszelczycach, Babicach, Bachowie i Krzywczy oraz w Szkole Podstawowej w Reczpolu.
Rozpoczęcie około 10 kwietnia 2018 r.
Czas trwania zajęć: 1,5 godz. lekcyjnej/ raz w tygodniu/ sobota lub piątek.


Ilość miejsc ograniczona (12 – 16 dzieci w grupie) !!!
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy: u p. dyrektor w Szkole Podstawowej w Ruszelczycach i u p. dyrektor w Szkole Podstawowej w Reczpolu, u pracowników świetlic w Bachowie, w Babicach i w Krzywczy. Przy zgłoszeniu należy podać numer telefonu do rodziców.

Szczegóły kursu ustalone zostaną na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Zapraszamy!

Autor:Agata