Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Informacja wraz z harmonogramem o organizowanym kursie komputerowym dla pracowników UE w ramach projektu Perfekcja w Każdym Calu

Gmina Krzywcza informuje, że w ramach realizowanego projektu PERFEKCJA W KAŻDYM CALUwspółfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre zarządzanie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej oraz środków Unii Europejskiej organizuje kurs komputerowy ECDL CORE dla 15 pracowników Urzędu Gminy w Krzywczy

 

Kurs obejmie siedem obszarów:

1. Podstawy technik informatycznych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Usługi w sieciach informatycznych

 

Głównym celem kursu jest podniesienie efektywności pracy 15 urzędników poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie obsługi programów komputerowych co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu jakości obsługi interesantów.

 

 

HARMONOGRAM
KURSU KOMPUTEROWEGO
NA ROK 2010

 

 

KURS KOMPUTEROWY ECDL CORE

ZAKRES TEMATYCZNY

DATA I GODZ. SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

LICZBA UCZESTNIKÓW

  


I MODUŁ – PODSTAWY TECHNIK INFORMATYCZNYCH

 

 

 

II MODUŁ - UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW

  

26-27.10.2010r.

GODZ. 14.00 – 16.15

Publiczne Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

03.11.2010r.

GODZ. 14.00 – 16.15

Publiczne Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

09-10.11.2010r.

GODZ. 14.00 – 16.15

Publiczne Gimnazjum w Krzywczy

15 osób

 16-17.11.2010r.

GODZ. 14.00 – 16.15

Publiczne Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

23-24.11.2010r.

GODZ. 14.00 – 16.15

Publiczne Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

30.11.2010r.

GODZ. 14.00 – 16.15

Publiczne Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

01.12.2010r.

GODZ. 14.00 – 16.15

Publiczne Gimnazjum w Krzywczy

15 osób

 07-08.12.2010r.

GODZ. 14.00 – 16.15

Publiczne Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

 

 

HARMONOGRAM
KURSU KOMPUTEROWEGO
NA ROK 2011

 

KURS KOMPUTEROWY ECDL

ZAKRES
TEMATYCZNY

DATA I GODZ. SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

LICZBA UCZESTNIKÓW

 

 

 

    III MODUŁ - PRZETWARZANIE TEKSTÓW

 

 

    IV MODUŁ - ARKUSZE KALKULACYJNE

 

 

 

 

    V MODUŁ - GRAFIKA MENADŻERSKA
    I PREZENTACYJNA

 

16.02.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

23.02.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

02.03.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

09.03.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

16.03.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

23.03.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

30.03.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

06.04.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

13.04.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

20.04.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

07.09.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

14.09.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

21.09.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

28.09.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób

05.10.2011r.

GODZ. 14.00 – 17.00

Pub. Gimnazjum
w Krzywczy

15 osób