Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Edukacja

  • Aktualności

  • Awans zawodowy

  • Stypendia

  • Wyprawka szkolna

    INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYWCZA

    dotycząca dofinansowania zakupu podręczników dla dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum oraz podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla dzieci słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi będących uczniami szkoły podstawowej oraz gimnazjum.


    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum.