Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Dane statystyczne

 • Dane statystyczne na 29.07.2016 r.

  Gmina Krzywcza to gmina wiejska położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.
  W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie przemyskim.
  Siedzibą gminy Krzywcza jest miejscowość Krzywcza, w której znajduje się jej Urząd.

  Gmina Krzywcza ma obszar 9 498 ha,
  w tym:

  • użytki rolne: 4 048 ha, tj. 42,62% ogólnej powierzchni gminy,
  • użytki leśne: 4 884 ha, tj. 51,42% ogólnej powierzchni gminy,
  • grunty zabudowane i zurbanizowane: 282 ha, tj. 2,97% ogólnej powierzchni gminy,
  • grunty pod wodami: 261 ha, tj. 2,75% ogólnej powierzchni gminy,
  • użytki ekologiczne: 2 ha, tj. 0,02% ogólnej powierzchni gminy,
  • nieużytki: 21 ha, tj. 0,22% ogólnej powierzchni gminy.

   

  Demografia

  Liczba stałych mieszkańców gminy Krzywcza

   

  Ogółem

  Kobiety

  Mężczyźni

  osób

  %

  osób

  %

  osób

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Gmina Krzywcza

  5 025

  100,00

  2 454

  48,84

  2 571

  51,16

  w tym:

  Babice

  892

  17,75

  429

  17,48

  463

  18,01

  Reczpol

  780

  15,52

  381

  15,53

  399

  15,52

  Bachów

  756

  15,04

  371

  15,12

  385

  14,98

  Ruszelczyce

  618

  12,30

  290

  11,82

  328

  12,76

  Krzywcza 506

  10,07

  247

  10,07

  259

  10,07

  Wola Krzywiecka

  495

  9,96

  237

  9,66

  258

  10,04

  Skopów

  486

  9,85

  250

  10,19

  236

  9,18

  Średnia

  251

  5,00

  128

  5,22

  123

  4,78

  Chyrzyna

  134

  2,67

  65

  2,65

  69

  2,68

  Kupna

  107

  2,13

  56

  2,28

  51

  1,98

    

  Liczba czasowych mieszkańców gminy Krzywcza

   

  Ogółem

  Kobiety

  Mężczyźni

  osób

  %

  osób

  %

  osób

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Gmina Krzywcza

  51

  100,00

  24

  47,06

  27

  52,94

  w tym:

  Reczpol

  15

  21,41

  6

  25,00

  9

  33,34

  Ruszelczyce 6

  11,76

  3

  12,50

  3

  11,11

  Skopów

  6

  11,76

  3

  12,50

  3

  11,11

  Wola Krzywiecka

  6

  11,76

  3

  12,50

  3

  11,11

  Babice 4

  7,84

  4

  16,66

  0

  0,00

  Bachów

  4

  7,84

  3

  12,50

  1

  3,70

  Chyrzyna

  3

  5,88

  1

  4,17

  2

  7,41

  Krzywcza

  3

  5,88

  1

  4,17

  2

  7,41

  Kupna

  3

  5,88

  0

  0,00

  3

  11,11

  Średnia 1

  1,96

  0

  0,00

  1

  3,70

   

  Liczba ludności z podziałem na grupy wiekowe:

   

  Ogółem

  Kobiety

  Mężczyźni

  1

  2

  3

  4

  Ogółem

  5 025

  2 454

  2 571

  w tym:

  poniżej 18 lat

  945

  442

  503

  18-60 lat

  3 142

  1 488

  1 654

  pow. 60 lat

  938

  524

  414

   

  Najwięcej mieszkańców, bo aż 892, zamieszkuje miejscowość Babice, co stanowi 17,75% ogółu mieszkańców gminy Krzywcza.
  Gęstość zaludnienia gminy Krzywcza wynosi: 52,91 mieszk./km2.
  Gmina Krzywcza pod względem zajmowanej powierzchni jest jedną z najmniejszych gmin powiatu przemyskiego zajmuje 7,83% powierzchni powiatu, co plasuje ją na 7 pozycję w powiecie.
  Pod względem liczby mieszkańców gmina Krzywcza należy do najmniejszych gmin powiatu zajmując aktualnie 8 pozycję. Natomiast pod względem gęstości zaludnienia plasuje się na 6 miejscu w powiecie.

   

  Urodzenia i zgony

   

  Urodzenia

  Zgony

  2015 rok

  01.01-29.07.2016

  2015 rok

  01.01-29.07.2016

  Gmina Krzywcza

  56

  28

  42

  19

  w tym:

  Babice

  9 (m3-k6)

  6

  7

  3

  Bachów

  8 (m7-k1)

  5

  6

  2

  Chyrzyna

  2 (m2-k0)

  0

  1

  0

  Krzywcza

  5 (m3-k2)

  0

  1

  4

  Kupna

  3 (m0-k3)

  0

  0

  1

  Reczpol

  9 (m7-k2)

  6

  8

  3

  Ruszelczyce

  8 (m4-k4)

  3

  6

  1

  Skopów

  3 (m1-k2)

  1

  4

  2

  Średnia

  3 (m2-k1)

  2

  4

  2

  Wola Krzywiecka

  6 (m4-k2)

  5

  5

  1

   

  Najstarsze żyjące osoby z terenu gminy Krzywcza:

  L.p.

  Miejscowość

  Rok urodzenia

  Kobieta

  Mężczyzna

  1.

  Babice

  1919

   

  2.

  Wola Krzywiecka

   

  1921

  3.

  Krzywcza

  1922

   

  4.

  Skopów

  1922

   

  5.

  Wola Krzywiecka

   

  1922

  6.

  Reczpol

  1922

   

  7.

  Skopów

  1923

   

  8.

  Bachów

   

  1923

  9.

  Skopów

  1924

   

  10.

  Ruszelczyce

  1925

   

    

  Małżonkowie z najdłuższym pożyciem małżeńskim:

  L.p.

  Miejscowość

  staż

  Rok zawarcia związku małżeńskiego

  1.

  Bachów

  63

  1953

  2.

  Bachów 63 1953

  3.

  Babice 62 1954

  4.

  Bachów

  62

  1954

  5.

  Bachów 62 1954

  6.

  Skopów

  62

  1954

  7.

  Babice 62 1954

  8.

  Skopów 61 1955

  9.

       

  10.

       

   

   Opacowano na podstawie danych z ewidencji ludności gminy Krzywcza. Stan na dzień 29.07.2016 r.

 • Dane statystyczne na 30.06.2013 r.

  Gmina Krzywcza to gmina wiejska położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.
  W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie przemyskim.
  Siedzibą gminy Krzywcza jest miejscowość Krzywcza, w której znajduje się jej Urząd.

  Według najnowszych danych na dzień 30.06.2013 r. gmina Krzywcza ma obszar 9 498 ha,
  w tym:

  • użytki rolne: 4 048 ha, tj. 42,62% ogólnej powierzchni gminy,
  • użytki leśne: 4 884 ha, tj. 51,42% ogólnej powierzchni gminy,
  • grunty zabudowane i zurbanizowane: 282 ha, tj. 2,97% ogólnej powierzchni gminy,
  • grunty pod wodami: 261 ha, tj. 2,75% ogólnej powierzchni gminy,
  • użytki ekologiczne: 2 ha, tj. 0,02% ogólnej powierzchni gminy,
  • nieużytki: 21 ha, tj. 0,22% ogólnej powierzchni gminy.

   

  Demografia

  Liczba ludności gminy Krzywcza

   

  Ogółem

  Kobiety

  Mężczyźni

  osób

  %

  osób

  %

  osób

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Gmina Krzywcza

  5 070

  100,00

  2 497

  49,25

  2 573

  50,75

  w tym:

  Babice

  885

  17,46

  427

  17,10

  458

  17,80

  Reczpol

  782

  15,42

  386

  15,46

  396

  15,39

  Bachów

  761

  15,01

  379

  15,18

  382

  14,85

  Ruszelczyce

  620

  12,23

  293

  11,74

  327

  12,71

  Wola Krzywiecka

  510

  10,06

  245

  9,81

  265

  10,30

  Krzywcza

  505

  9,96

  251

  10,05

  254

  9,87

  Skopów

  496

  9,78

  254

  10,17

  242

  9,40

  Średnia

  260

  5,13

  133

  5,33

  127

  4,94

  Chyrzyna

  144

  2,84

  74

  2,96

  70

  2,72

  Kupna

  107

  2,11

  55

  2,20

  52

  2,02

    

  Liczba ludności z podziałem na grupy wiekowe:

   

  Ogółem

  Kobiety

  Mężczyźni

  1

  2

  3

  4

  Ogółem

  5 070

  2497

  2 573

  w tym:

  poniżej 18 lat

  1 016

  490

  526

  18-60 lat

  3 180

  1 511

  1 669

  pow. 60 lat

  874

  496

  378

   

  Najwięcej mieszkańców, bo aż 885, zamieszkuje miejscowość Babice, co stanowi 17,45% ogółu mieszkańców gminy Krzywcza.
  Gęstość zaludnienia gminy Krzywcza wynosi: 53,38 mieszk./km2.
  Gmina Krzywcza pod względem zajmowanej powierzchni jest jedną z najmniejszych gmin powiatu przemyskiego zajmuje 7,83% powierzchni powiatu, co plasuje ją na 7 pozycję w powiecie.
  Pod względem liczby mieszkańców gmina Krzywcza należy do najmniejszych gmin powiatu zajmując aktualnie 8 pozycję. Natomiast pod względem gęstości zaludnienia plasuje się na 6 miejscu w powiecie.

   

  Urodzenia i zgony

   

  Urodzenia

  Zgony

  2012 rok

  01.01-30.06.2013

  2012 rok

  01.01-30.06.2013

  Gmina Krzywcza

  57

  25

  51

  23

  w tym:

  Babice

  10

  7

  8

  3

  Bachów

  9

  3

  7

  2

  Chyrzyna

  0

  0

  2

  0

  Krzywcza

  5

  2

  3

  4

  Kupna

  0

  0

  0

  0

  Reczpol

  7

  2

  2

  3

  Ruszelczyce

  5

  3

  8

  4

  Skopów

  8

  1

  9

  0

  Średnia

  8

  3

  4

  0

  Wola Krzywiecka

  5

  4

  8

  7

   

  Najstarsze żyjące osoby z terenu gminy Krzywcza:

  L.p.

  Miejscowość

  Rok urodzenia

  Kobieta

  Mężczyzna

  1.

  Babice

  1919

   

  2.

  Bachów

  1919

   

  3.

  Babice

  1921

   

  4.

  Wola Krzywiecka

   

  1921

  5.

  Ruszelczyce

   

  1921

  6.

  Babice

  1922

   

  7.

  Krzywcza

  1922

   

  8.

  Babice

  1922

   

  9.

  Skopów

  1922

   

  10.

  Wola Krzywiecka

   

  1922

    

  Małżonkowie z najdłuższym pożyciem małżeńskim:

  L.p.

  Miejscowość

  staż

  Rok zawarcia związku małżeńskiego

  1.

  Wola Krzywiecka

  65

  1948

  2.

  Bachów

  60

  1953

  3.

  Bachów

  60

  1953

  4.

  Reczpol

  59

  1954

  5.

  Babice

  59

  1954

  6.

  Bachów

  59

  1954

  7.

  Bachów

  59

  1954

  8.

  Skopów

  59

  1954

  9.

  Babice

  59

  1954

  10.

  Skopów

  58

  1955

   

  Ilość małżonków ze stażem powyżej 50 lat pożycia małżeńskiego na terenie Gminy Krzywcza:

   

  Ilość małżonków ze stażem pow. 50 lat

  Gmina Krzywcza

  65

  w tym:

  Bachów

  14

  Babice

  12

  Reczpol

  10

  Skopów

  9

  Ruszelczyce

  7

  Wola Krzywiecka

  7

  Krzywcza

  3

  Kupna

  2

  Średnia

  1

  Chyrzyna

  0

   Opacowano na podstawie danych z ewidencji ludności gminy Krzywcza. Stan na dzień 30.06.2013 r.