Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2018-03-23 10:31

  Zapraszamy dzieci w wieku szkoły podstawowej na kurs tańca regionalnego!

  Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń”
  Wójt Gminy Krzywcza
  zapraszają
  dzieci z terenu Gminy Krzywcza uczniów szkół podstawowych
  na
  Kurs Tańca Regionalnego.  Zajęcia prowadzone będą w Świetlicy w Ruszelczycach, Babicach, Bachowie i Krzywczy oraz w Szkole Podstawowej w Reczpolu.
  Rozpoczęcie około 10 kwietnia 2018 r.
  Czas trwania zajęć: 1,5 godz. lekcyjnej/ raz w tygodniu/ sobota lub piątek.


  Ilość miejsc ograniczona (12 – 16 dzieci w grupie) !!!
  Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zapisy: u p. dyrektor w Szkole Podstawowej w Ruszelczycach i u p. dyrektor w Szkole Podstawowej w Reczpolu, u pracowników świetlic w Bachowie, w Babicach i w Krzywczy. Przy zgłoszeniu należy podać numer telefonu do rodziców.

  Szczegóły kursu ustalone zostaną na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

  Zapraszamy!

   
 • 2018-03-20 13:48

  Podsumowanie XX Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu

  18 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Reczpolu po raz dwudziesty zorganizowano Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych. Organizatorem tego wydarzenia kulturalnego byli: Gmina Krzywcza, Powiat Przemyski oraz Szkoła Podstawowa
  w Reczpolu.
  W programie Sejmiku przewidziano okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Reczpolu, kiermasz wielkanocny, degustacja ciast wielkanocnych oraz rozstrzygnięcie powiatowych konkursów wielkanocnych. Pomimo niesprzyjającej aury, wręcz zimowej, na Sejmik przyjechało sporo gości, w tym delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy Zborov na Słowacji.
  Biorąc pod uwagę wytyczne regulaminów konkursowych Komisja Oceniająca przyznała:
  1. w powiatowym konkursie na najładniejszą pisankę:
  a) pisankę wykonywaną metodą tradycyjną batikową, tj. ozdabiana woskiem lub metoda drapaną:
  - w I grupie wiekowej: dzieci i młodzież do 18 roku życia:
  I miejsce: Emilia Bukowska z Krzywczy i Aleksandra Wojdyło ze Średniej,
  II miejsce: Aleksandra Cichocka z Siedlisk i Maja Wojdyło ze Średniej,
  III miejsce: Jan Buś z Babic i Szymon Długosz z Ruszelczyc,
  IV miejsce: Klaudia Minorowicz ze Skopowa,
  V miejsce: Aleksandra Karpińska z Ruszelczyc,
  - w II grupie wiekowej: dorośli:
  I miejsce: Magdalena Buś z Babic i Agnieszka Wróbel z Reczpola,
  II miejsce: Małgorzata Pawłowska z Reczpola i Elżbieta Wojdyło ze Średniej,
  III miejsce: Teresa Buś z Babic i Bronisława Bielak z Bachowa,
  IV miejsce: Marzena Zatwardnicka z Reczpola i Ewa Szybiak z Drohobyczki,
  V miejsce: Magdalena Wojdyło z Średniej i Sylwia Zatwardnicka z Reczpola,
  VI miejsce Krystyna Mazurkiewicz z Reczpola i Edyta Kieryk z Woli Krzywieckiej,
  b) pisankę wykonywaną metodą współczesną (pisanka współczesna nawiązująca jednak do symboliki Świat Wielkanocnych):
  w I grupie wiekowej: dzieci i młodzież do 18 roku życia:
  I miejsce: Jerzy Rachwał z Reczpola i Milena Pawłowska z Reczpola,
  II miejsce: Maja Wojdyło ze Średniej,
  III miejsce: Aleksandra Wojdyło z Średniej i Ilona Minorowicz ze Skopowa,
  IV miejsce: Wiktoria Niemiec z Siedlisk,
  Wyróżnienie specjalne: Marcel Cempura z Babic,
  w II grupie wiekowej: dorośli:
  I miejsce: Natalia Sobel z Drohobyczki,
  II miejsce Edyta Kieryk z Woli Krzywieckiej,
  III miejsce: Magda Szydłowska z Przemyśla,
  2. w powiatowym konkursie na najładniejszą tradycyjną palmę wielkanocną dużą:
  I miejsce: Irena Minorowicz ze Skopowa,
  II miejsce: Ilona Minorowicz ze Skopowa i Agnieszka Strojek z Reczpola,
  III miejsce: Elżbieta Dykas z Orzechowiec i Urszula Lizon z Kosienic,
  IV miejsce: Jakub Pelc z Żurawicy i Maksymilian Kieryk z Woli Krzywieckiej,
  3. w powiatowym konkursie na tradycyjne ciasto wielkanocne (babę lub mazurka wielkanocnego):
  I miejsce: Urszula Lizon z Kosienic i Mateusz Fednar z Reczpola,
  II miejsce: Leokadia Pękalska z Bachowa i Irena Minorowicz ze Skopowa,
  III miejsce: Anna Sopel z Drohobyczki i Małgorzata Szuban z Kupnej.
  Wszyscy uczestnicy konkursów wielkanocnych otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
  Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

   
 • 2018-03-16 14:10

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30 OBLODZENIE-1 STOPIEŃ

  W załączniku podajemy do wiadomości "Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30 OBLODZENIE-1 STOPIEŃ"

   
 • 2018-03-16 13:05

  INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:1

  Data i godzina wydania: 16.03.2018 - godz. 11:54

  Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

   

  INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:1

  Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

  Stopień zagrożenia: 1

   

  Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.03.2018 do godz. 12:00 dnia 17.03.2018

  Obszar: Zlewnie: Wisłoki, Sanu Wisłoka (podkarpackie)

  Przebieg: W wyniku prognozowanych opadów deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych rzekach na terenie województwa, możliwe są gwałtowne wzrosty stanu wody, miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

  Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

   

  Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik

   

  Wiadomość SMS:

  IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie: wisloki, sanu, wisloka (podkarpackie) od12:00/16.03.do12:00/17.03.2018 Punktowo przekroc st. ostrzeg

   
 • 2018-03-16 07:55

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 OPADY ŚNIEGU-1 STOPIEŃ

  W załączniku publikujemy "Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 OPADY ŚNIEGU-1 STOPIEŃ"

   
 • 2018-03-13 07:55

  ZAKAZ WYPALANIA TRAW

   
 • 2018-03-12 14:47

  INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W ZAKRESIE WALORYZACJI RENT i EMERYTUR OD 1 MARCA 2018

  INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W ZAKRESIE WALORYZACJI RENT i EMERYTUR OD 1 MARCA 2018

   

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 roku kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących od 28 lutego 2018 roku podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wynosi 102,98%.

   

       W związku z tym w komunikacie z 13 lutego 2018 roku Prezes KRUS ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2018 roku wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%).

   

       Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 roku polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 86 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. W ten sposób zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2018 roku.

   

       Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2018r. 1.029,80 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1.029,80 zł.

   

       Do kwoty 1.029,80 zł nie zostaną podwyższone:

  1. emerytury przyznane na podstawie art.19 ust.2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
  2. świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art.28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, to jest w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
  3. emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
  4. emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

   

  Inne zmiany wysokości świadczeń w związku z waloryzacją:

       Od 1 marca 2018 roku wysokość renty socjalnej wynosi 865 zł 03 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.059 zł 60 gr ( przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 102 zł 98 gr).

   

       Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

   

       Od 1 marca 2018 roku wzrastają również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

  • dodatek pielęgnacyjny – 215 zł 84 gr,
  • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 323 zł 76 gr,
  • dodatek kombatancki – 215 zł 84 gr,
  • dodatek za tajne nauczanie – 215 zł 84 gr,
  • dodatek kompensacyjny – 32 zł 38 gr,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 405 zł 67 gr,
  • ryczałt energetyczny – 168 zł 71 gr,
  • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – max 215 zł 84 gr,
  • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach do pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 215 zł gr,

   

       Nie zmienia się wysokość następujących świadczeń:

  • zasiłku pogrzebowego (4000 zł),
  • zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
  • zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł miesięcznie).

   

       Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2017 roku wyniosło 4.516 zł 69 gr. W związku z tym od dnia 1 marca 2018 roku zmienią się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów i będą wynosić:

  • 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 3.161 zł 70 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury lub renty),
  • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.871 zł 70 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury lub renty),
  • przychody między kwotą 3.161 zł 70 gr a 5.871 zł 70 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 582 zł 38 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 495 zł 06 gr.

   

       Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tzw. „wcześniejszych”) i okresowych emerytur rolniczych.

   

       Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

   

       Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2018 roku, a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2018 roku z wyrównaniem od marca 2018 roku w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej kwocie świadczenia.

   

  Placówka Terenowa KRUS w Przemyślu

   
 • 2018-03-12 14:05

  Dzień Kobiet obchodzono także w Reczpolu!

  11 marca w niedzielę w Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu został zorganizowany Dzień Kobiet. Organizatorami byli: Wójt Gminy Krzywcza, Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy oraz Biblioteka i Świetlica w Reczpolu. Na spotkanie przybył zastępca wójta p. Wojciech Sobol, który złożył życzenia przybyłym Paniom. Następnie wszyscy obejrzeli TELEEXPRES z informacjami takimi jak: po co zdaniem mężczyzn istnieją kobiety czy jakie są zalety z obchodzenia Dnia Kobiet. Przedstawienie w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Reczpolu przygotowała p. Agnieszka Strojek. Wszystkim Paniom zostały wręczone "słodkie" kwiaty.

   
 • 2018-03-12 12:57

  Zapraszamy!

   
 • 2018-03-12 11:06

  Podsumowanie eliminacji gminnychOgólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

  9 marca br. w Dworze w Babicach zorganizowano eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
  Organizatorem konkursu była Gmina Krzywcza i ZG ZOSP w Krzywczy. W turnieju uczestniczyli uczniowie z 4 szkół: z Zespołu Szkół w Krzywczy, z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Babicach oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachowie.

  W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) przyznano następujące miejsca:
  I miejsce: Magdalena Pawłowska, ZS Krzywcza
  II miejsce: Emilia Bukowska, ZS Krzywcza
  III miejsce: Dominika Wolarz, SP Babice
  IV miejsce: Martyna Kopiec, SP Babice i Michał Grzech, SP Babice

  W II grupie wiekowej (klasy VII SP i gimnazja):
  I miejsce: Sebastian Owsiany, ZS Krzywcza
  II miejsce: Marek Banaś, SP Babice
  III miejsce: Kinga Karpińska, SP Ruszelczyce i Wiktor Kaszycki, SP Babice
  IV miejsce: Paweł Dzidek, ZS Krzywcza.

  Wyżej wymienieni laureaci reprezentować będą Gminę Krzywcza na etapie powiatowym Turnieju.
  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Laureatom Turnieju gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie powiatowym Turnieju.

   
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 Następna »